Test Chromińskiego

1.       Bieg na 60 m ze startu niskiego.

2.       Rzut piłką ciężką (3 kg) w tył ponad głową.

3.       Bieg na dystansie 600 m (dziewczęta) i 1000 m (chłopcy).


Wyniki z proponowaną oceną.

Bieg na 60 m - dziewczęta

Klasa

Ocena
celująca
minimum (sek)

Ocena
bardzo dobra
minimum (sek)

Ocena
dobra
minimum (sek)

Ocena
dostateczna
minimum (sek)

IV SP
V SP
VI SP

10,2
10,0
9,6

10,7
10,5
10,1

11,2
11,0
10,6

11,7
11,5
11,1

I G
II G
III G

9,4
9,3
9,2

9,9
9,8
9,7

10,4
10,3
10,2

10,9
10,8
10,7


Bieg na 60 m -
chłopcy

Klasa

Ocena
celująca
minimum (sek)

Ocena
bardzo dobra
minimum (sek)

Ocena
dobra
minimum (sek)

Ocena
dostateczna
minimum (sek)

IV SP
V SP
VI SP

9,9
9,6
9,2

10,3
10,1
9,7

10,7
10,6
10,2

11,1
11,0
10,7

I G
II G
III G

8,6
8,4
8,2

9,2
8,9
8,7

9,6
9,4
9,2

10,3
9,9
9,7Rzut piłką ciężką (3 kg) -
dziewczęta

Klasa

Ocena
celująca
minimum (m)

Ocena
bardzo dobra
minimum (m)

Ocena
dobra
minimum (m)

Ocena
dostateczna
minimum (m)


IV SP

V SP

VI SP


4,10

4,70

5,40


3,60

4,20

4,90


3,20

3,70

4,40


2,80

3,20

3,90


I G

II G

III G


6,00

6,70

6,80


5,50

6,20

6,40


5,00

5,70

6,00


4,50

5,20

5,60


Rzut piłką ciężką (3 kg) -
chłopcy

Klasa

Ocena
celująca
minimum (m)

Ocena
bardzo dobra
minimum (m)

Ocena
dobra
minimum (m)

Ocena
dostateczna
minimum (m)


IV SP

V SP

VI SP


4,90

5,30

6,30


4,30

4,80

5,80


3,90

4,30

5,10


3,50

3,80

4,60


I G

II G

III G


7,30

8,80

9,60


6,70

8,20

9,10


6,10

7,60

8,50


5,50

7,00

7,90Bieg na 600 m -
dziewczęta

Klasa

Ocena
celująca
minimum (min)

Ocena
bardzo dobra
minimum (min)

Ocena
dobra
minimum (min)

Ocena
dostateczna
minimum (min)


IV SP

V SP

VI SP


2,12

2,10

2,05


2,43

2,41

2,36


3,04

3,02

2,57


3,23

3,21

3,16


I G

II G

III G


2,04

2,03

2,03


2,35

2,34

2,33


2,56

2,55

2,53


3,15

3,14

3,12


Bieg na 1000 m -
chłopcy

Klasa

Ocena
celująca
minimum (min)

Ocena
bardzo dobra
minimum (min)

Ocena
dobra
minimum (min)

Ocena
dostateczna
minimum (min)


IV SP

V SP

VI SP


3,45

3,37

3,28


4,17

4,09

4,00


4,42

4,34

4,25


5,01

4,52

4,43


I G

II G

III G


3,20

3,10

3,02


3,50

3,45

3,35


4,15

4,05

3,50


4,35

4,25

4,17